นิยายชวนดม “หอมกลิ่นความฝัน”

นิยายชวนดม หอม กลิ่น ความ ฝัน

กว่ากาแฟแก้วนึงจะหอมชวนดื่ม มันต้องเดินทางจากบนดอยสูง ผ่านการเพาะ ปลูก ใส่ปุ๋ย เก็บ ตาก บ่ม บด คั่ว ชง ปะปนไปด้วยชีวิต ความรู้ ความคิด เครื่องไม้เครื่องมือ การตลาดและการบริการ กาแฟจึงเหมาะจะเป็นตัวแทนของความฝันได้ดี กว่าจะถึงวันที่ได้สูดดมเก็บบ่มความชื่นบาน จนประสบผลสำเร็จ ย่อมต้องผ่านการเคี่ยวกรำ ทำและท้อมาก่อน ความสำเร็จไม่ได้มาโดยง่าย นิยายเรื่องนี้ก็เช่นกัน

ศุ บุญเลี้ยง
บ้านบุญเลี้ยง สมุย
พฤษภาคม 2564

พรีออเดอร์ นิยายร่างแรก ได้ที่ https://katikala.com/wp/product/hom-klin-kwam-fhan/

แสดงความเห็น