ที่มาที่ไป

katikala

กะลา นั้นเล่า รู้จักกันดี รูปทรงกลมๆ กลวงๆ แลดูทานทน แข็งแรง และมีประโยชน์มากมายบุญคุณ ที่สำคัญของกะลานั้นก็คือ เป็นที่บรรจุ กะทิ หอมๆ มันๆ ไว้ หรืออีกนัยหนึ่ง หากจะเปรียบกะทิเป็นมันสมอง กะลาก็หมายถึงแรงกาย นั่นคือ งานการใดจะสำเร็จลุล่วงแล้วไซร้ จักต้องใช้ทั้งหัวคิดและแรงกายควบคู่กัน

กะทิ กะลา แบ่งงานออกเป็น ๓ ส่วนใหญ่ๆ
ส่วนที่ ๑ ทำงานทางด้านสื่อ-ศิลปะ ทุกแขนง เช่น พ็อกเก็ตบุ๊ค บทละคร เพลงประกอบรายการทุ่งแสงตะวัน เพลงเฉพาะกิจ ฯลฯ

ส่วนที่ ๒ รับจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝัง ความรู้ ความคิด ผ่านกระบวนการทำค่าย หรือการเดินทางอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทัศนะคติที่ดี ต่อชีวิต และโลก ตามแต่เจตนารมณ์ของผู้จ้าง และการตกลงร่วมกัน)

ส่วนที่ ๓ คัดสรรและคั้นผลผลิต เป็นสินค้าบำรุงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งซีดีเพลง, ดีวีดีคอนเสิร์ต หรือโปสการ์ด สมุดบันทึก ตามแต่วาระโอกาสจะอำนวย