บรรยากาศงาน HONDA SUPER IDEA ปลุกพลังคิดส์ พิชิตพลังฝัน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม HONDA ได้จัดงาน HONDA SUPER IDEA
“ปลุกพลังคิดส์ พิชิตพลังฝัน” ขึ้นที่ศูนย์อบรมฮอนด้า มีนบุรี
ในงานนี้มีครูอาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมจากหลายภาคหลายโรงเรียน
และมีการเปิดตัวหนังสือคู่มือกระตุ้นจินตนาการ “Honda Super Idea”
จากทีมผู้จัดทำที่มากความสามารถจากหลากหลายสาขา
ได้แก่ รศ.ดร. บังอร เสรีรัตน์, รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา, คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์
ผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนการตลาด บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด,
และคุณศุ บุญเลี้ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยาการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย

ผู้ร่วมจัดทำหนังสือ

เปิดตัวหนังสือคู่มือกระตุ้นจินตนาการ HONDA SUPER IDIA

คุณครูผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ครูจุ้ยมาแล้ว

อุปกรณ์ประกอบการบรรยายของครูจุ้ย มีทั้งขนมชั้นจินตนาการ ลูกโลกส้มโอ

ครูจุ้ยบรรยายในหัวข้อ”จุดประกายครู สู่ไอเดียเด็ก”
วาดภาพให้เด็กลองจินตนาการ
โดยใช้เทคนิค หากคนแรกตอบถูก คนที่เหลือจะกล้าตอบมากขึ้น
ครูจุ้ยย้ำเสมอ “ถ้าอยากให้เด็กคิดสร้างสรรค์
ครูต้องใจกว้างยอมรับความคิดที่แตกต่างของเด็ก”

หยิบยืมเทคนิคจากศาสนาพุทธ
ปลุกนักเรียนให้ตื่นจากอาการง่วงเหงาหาวนอนในตอนบ่าย

มอบประกาสนียบัตรและหนังสือคู่มือกระตุ้นจินตนาการ

แสดงความเห็น