ภาพคอนเสิร์ตมีมิตรสหายอยู่รายทาง

ภาพคอนเสิร์ต มีมิตรสหายอยู่รายทาง

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

จากห้องซ้อม


22 มีนาคม วันทดสอบระบบเสียง


23 มีนาคม

ซักซ้อมก่อนถึงเวลา


ใกล้ถึงเวลา ผู้คนทยอยมา


….รอ….


….เริ่ม….


มิตรสหายรับชวนท่านแรก

พยัต ภูวิชัย


กวีหนุ่ม ภักดี ไชยหัด กับบทกวีมีมิตรสหายอยู่รายทาง


เป้ สีน้ำ


มิตรสหายตั้งแต่มัธยม พงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ภาพวาดทราย กับเพลงอิ่มอุ่น


วงแลนด์ฆวน


ชุติมา แก้วเนียม

แสดงความเห็น