สัปดาห์ที่ 4 ปฏิบัติการคนดนตรี ทีเคแบนด์ปี 4

การอบรมครั้งสุดท้ายของปฏิบัติการคนดนตรี ทีเคแบนด์ปี 4
วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2556


พี่ใบตอง ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์
อาจารย์พิเศษและวิทยากร สาขาการแสดง Acting Coach
Creative รายการ The Voice Thailand


ที่ปรึกษาโครงการอาจารย์จุ้ย


โชว์ Perform


Produce วงดนตรี

หนึ่งความเห็น

แสดงความเห็น